Farnost Dýšina

Poskytli jsme sponzorský dar Římskokatolické farnosti Dýšina. Chtěli jsme tím podpořit společenský život v obci Dýšina

Více informací o Římskokatolické farnosti zde: http://www.farnostdysina.cz/